Referat – zgłaszanie abstraktów

Akceptujemy abstrakty zarówno polsko- jak i anglojęzyczne.
Prosimy nie zamieszczać rycin i tabel w tekście, a cytowania literatury ograniczyć do niezbędnego minimum.
Literaturę prosimy cytować w tekście w następujący sposób:
(i) Według Kowalskiego (2010), Kowalskiego & Nowaka (2010) oraz Nowaka et al. (2013) lub
(ii) Udowodniono, że ….. (Kowalski, 2010; Kowalski & Nowak, 2010; Nowak et al., 2013).
Spis literatury (maksymalnie 3 pozycje) prosimy sporządzić wg poniższego wzorca:
Kowalski, J., Nowak, P., 2010. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma (wersja pełna), vol., 100-110.
Kowalski, J., Nowak, P., 2010. Tytuł rozdziału w książce/monografii. [in:]Nowakowski R. (ed.) Tytuł Książki/Monografii. Wydawnictwo, Miejsce wydania, 100-110.
Kowalski, J., 2010. Tytuł Książki/Monografii. Wydawnictwo, Miejsce wydania, 1-500.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia części referatów na sesję posterową.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Joanna Wiśniewska
Firma/instytucja; bez adresu
Anna Nowak2, Jan Kowalski3
2Uniwersytet Jagieloński, 3Uniwersytet Wrocławski
Sesja
Miejsce na Twoją propozycję tematyczną sesji
Formularz przyjmuje jedynie 2500 znaków, przed wysłaniem prosimy sprawdzić poprawność wprowadzonego tekstu.
Deklaruję chęć udziału w konkursie na 30 najlepszych abstraktów, jednocześnie wnioskuję o zwolnienie z opłaty kongresowej.*
*(dotyczy studentów i doktorantów)
PGNiG
Sponsorzy - logo
Scroll to Top