METODY BADAWCZE W NAUKACH O ZIEMI I ŚRODOWISKU – warsztaty połączone z wizytą w POZNAŃSKIM LABORATORIUM RADIOWĘGLOWYM

English version
Data i miejsce warsztatów: 10.06.2024 (godz. 9.15-16.30), Instytut Geologii UAM oraz Centrum NanoBioMedyczne, Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe, Poznań

Maksymalna liczba uczestników: 15

Organizator: Danuta Michalska dr hab. prof. UAM, Emerson Coy, dr hab. prof UAM, Prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar

Prowadzący: Danuta Michalska, Witold Szczuciński, Krzysztof Pleskot i Albert Światłowski (Instytut Geologii UAM), Emerson Coy (NanoBioMedical Centre, UAM), prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar (Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe)

 1. Do kogo są skierowane

Warsztaty organizowane są przede wszystkim dla studentów i młodych badaczy zainteresowanych poznaniem szerokiego wachlarza metod badawczych i ich zastosowania w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów z Polski i zagranicy do udziału w warsztatach.

2. Cel warsztatów

Warsztaty kładą nacisk na poznanie różnych metod badawczych i ich zastosowania w naukach o Ziemi i środowisku. Program warsztatów obejmuje m.in. wizyty w kilku laboratoriach, szczegółowe omówienie metod badawczych, możliwościi i ograniczeń, sposobu przygotowania próbek, przykładów zastosowania oraz możliwości współpracy.

Wizyta w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar

Centrum datowania 14C AMS powstało w wyniku współdziałania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Centrum znajduje się na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe (PLR) oferuje datowanie 14C nowoczesną techniką akceleratorową (AMS). Poznańskie Laboratorium jest najstarszą tego typu jednostką w Europie Środkowo-Wschodniej, funkcjonującą od roku 2001 i obecnie datuje ok. 11 tys. próbek rocznie. Odbiorcami oznaczeń wieku 14C są instytucje naukowe z dziedziny geologii, geomorfologii, paleoklimatologii, paleobotaniki, archeologii, historii sztuki itp. Oznaczenia 14C znajdują również zastosowanie w analityce produktów wytwarzanych na bazie węgla, pod kątem oceny udziału węgla pochodzącego ze źródeł odnawialnych. Multidyscyplinarny charakter zastosowań sprawia, że każde laboratorium 14C ma charakter środowiskowy.

Wizyta w laboratorium pozwoli na prześledzenie drogi od rejestracji próbek, poprzez preparatykę aż do pomiaru 14C. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z możliwościami i ograniczeniami wynikającymi ze składu próbek. Możliwe będzie przyjrzenie się zarówno części laboratoryjnej- do preparatyki wstępnej, jak i pracy samego spektrometru, a także poznanie wyspecjalizowanego zespołu laboratoryjnego, który każdego dnia pracuje z bardzo zróżnicowanymi próbkami z całego świata.

Język, w którym prowadzone będą warsztaty: angielski lub polski i angielski, zależnie od zgłoszeń.

Warsztaty lista

 

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI CENTRALNEJ BAZY DANYCH GEOLOGICZNYCH

Data i miejsce warsztatów: 11.06.2024 (godziny popołudniowe, czas warsztatów: 2 godziny), Instytut Geologii UAM
Maksymalna liczba uczestników: 25

Prowadzący: Wojciech Paciura, Dominik Stańczuk

Korzystanie z Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) wydaje Ci się sporym wyzwaniem, a myśl o przebrnięciu przez zgromadzone w niej dane przyprawia o zawrót głowy? Proponujemy Ci szkolenie, na którym uczymy przede wszystkim praktycznych umiejętności. Podczas warsztatów prowadzonych w formule „na żywo” przeprowadzimy Cię przez wszystkie meandry i nauczymy jak swobodnie poruszać się po rozległym systemie informatycznym CBDG. Gwarantujemy, że po warsztatach korzystanie z zasobów CBDG stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze.

1. Do kogo są skierowane
Studenci, naukowcy i wszystkie osoby zainteresowane łatwym i efektywnym dostępem do danych geologicznych zgromadzonych w największej w Polsce bazie danych geologicznych – CBDG.

2. Cel warsztatów
Zapraszamy na warsztaty, na których przedstawimy aplikacje Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG), ich standardowe, najczęściej wykorzystywane możliwości oraz takie, których istnienie nie dla wszystkich jest oczywiste. W trakcie warsztatów pokażemy i omówimy, między innymi, aplikacje: CBDG Dokumenty, najnowszą wersję aplikacji CBDG Otwory wiertnicze oraz narzędzia związane z udostępnianiem danych przestrzennych. Zdobyte w trakcie warsztatów umiejętności korzystania z aplikacji i narzędzi dedykowanych różnym podsystemom CBDG ułatwią efektywne wyszukiwanie informacji geologicznej zarówno w postaci danych atrybutowych, jak i przestrzennych. Warsztatowa forma zajęć pozwoli również na wymianę uwag i pomysłów, które mogłyby znaleźć się w kolejnych wersjach aplikacji.

Przykładowe zadania warsztatowe:

  • Wyszukiwanie dokumentacji geologicznej jako podstawowego źródła danych i informacji geologicznej, zawężanie wyników wyszukania, przygotowanie zamówienia dokumentacji z archiwum.
  • Odnajdywanie wzajemnych powiązań danych w różnych podsystemach CBDG ze źródłowymi dokumentacjami archiwalnymi (dokumentacja, otwór, rdzeń, geofizyka, wyniki analiz), umożliwiające sprawne drążenie danych.
  • Wyszukiwanie otworów wiertniczych z wykorzystaniem funkcjonalności łączącej zapytania przestrzenne i atrybutowe.
  • Różne sposoby prezentacji danych oraz ich eksportu.
  • Optymalizacja sposobów wyszukiwania danych za pomocą dedykowanych narzędzi umożliwiających w prosty sposób budowanie zapytań i filtrów.
  • Droga do danych na skróty, czyli przez API CBDG.

Warsztaty są organizowane w ramach zadania: Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2024–2026 i są dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warsztaty lista

PGNiG
Sponsorzy - logo
Scroll to Top