METODY BADAWCZE W NAUKACH O ZIEMI I ŚRODOWISKU – warsztaty połączone z wizytą w POZNAŃSKIM LABORATORIUM RADIOWĘGLOWYM
English version

Prowadzący: Danuta Michalska, Witold Szczuciński, Krzysztof Pleskot i Albert Światłowski (Instytut Geologii UAM), Emerson Coy (NanoBioMedical Centre, UAM), prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar (Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe)

Danuta Michalska, dr hab. prof UAM

Geolog, pracownik Instytutu Geologii UAM, zajmuje się geochronologią, geochemią, archeometrią, metodyką i preparatyką prób do pomiarów 14C, obserwacjami i analizami SEM-EDS, datowaniami radiowęglowymi.

Emerson Coy, dr hab. prof UAM

Materiałoznawca pracujący w Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego badania koncentrują się na zaawansowanej charakterystyce nanomateriałów, cienkich warstw/powłok hybrydowych, fotokatalizie, węglikach i hybrydowych materiałach kompozytowych do celów rekultywacji środowiska i pozyskiwania energii. Mam doświadczenie między innymi w mikroskopii elektronowej, spektroskopii rentgenowskiej i nanoindentacji.

Witold Szczuciński, prof. dr hab.

Zajmuje się głównie sedymentologią, geochemią, geozagrożeniami, geologią morza i badaniami polarnymi. Specjalizuje się między innymi w metodach datowania osadów z wykorzystaniem spektrometrii gamma (metody 210Pb i 137Cs).

Krzysztof Pleskot, dr

Paleolimnolog zainteresowany przede wszystkim historią zmian klimatu i geozagrożeniemi. W swoich badaniach korzysta między innymi z wysokiej rozdzielczości skanera XRF.

Albert Światłowski

Chemik, technik analityk pracowni Geozagrożeń, specjalista w dziedzinie skanowania XRF oraz przygotowywania próbek do analiz geochemicznych. Opiekun laboratoriów gamma, XRF oraz dyfrakcji rentgenowskiej.

Tomasz Goslar, prof. dr hab. inż.

Fizyk, pracownik Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz kierownik Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2014 w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za kluczowy dla współczesnych badań klimatycznych wkład w ustalenie chronologii zmian stężenia izotopu węgla 14Cw atmosferze podczas ostatniego zlodowacenia. Oprócz datowania radiowęglowego, prof. Tomasz Goslar prowadzi badania naukowe o różnorodnej tematyce z zakresu geochronologii.

PGNiG
Sponsorzy - logo
Scroll to Top