PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI CENTRALNEJ BAZY DANYCH GEOLOGICZNYCH

Prowadzący: Wojciech Paciura, Dominik Stańczuk

Wojciech Paciura
Geolog, wieloletni pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, zajmujący się zasobami cyfrowych danych geologicznych. Od 19 lat bierze udział w rozwoju Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG), największego w Polsce zbioru cyfrowych danych geologicznych. Jest współtwórcą licznych serwisów i aplikacji internetowych udostępniających informacje i dane geologiczne. Popularyzuje i propaguje tematykę szerokiego otwierania danych geologicznych. Jest koordynatorem Programu Otwierania Danych w PIG-PIB.

Dominik Stańczuk
Geolog, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, zajmujący się cyfrowymi danymi geologicznych, w obszarze ich udostępniania i prezentacji. Od 16 lat bierze udział w rozwoju Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). Jest współtwórcą aplikacji internetowych udostępniających informacje i dane geologiczne.

PGNiG
Sponsorzy - logo
Scroll to Top