Sesje plenarne

SESJA PLENARNA 1: Nowe technologie oparte na bazie danych geologicznych dla wsparcia transformacji energetycznej

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Szamałek (Dyrektor PIG-PIB)

W perspektywie transformacji energetycznej niezwykle ważne stają się  wielopłaszczyznowe działania zmierzające do optymalizacji wydobycia wyczerpujących się złóż węglowodorów, zagospodarowania istniejącej infrastruktury złóż (np. poprzez magazynowanie gazu i CO2) oraz wykorzystania danych z głębokich wierceń. Transformacja energetyczna to także poszukiwanie nowych źródeł energii. Jakie są zatem przesłanki do poszukiwań złóż białego wodoru w Polsce? Jakie są możliwości jego występowania w sąsiedztwie złóż węgla kamiennego i metanu? Jak szacować jego zasoby? I w końcu, jakie są szanse na jego eksploatację? Na te wszystkie pytania spróbujemy odpowiedzieć w czasie sesji.

Tematyka sesji dotyczyć będzie bezpieczeństwa zasobów oraz bezpieczeństwa  energetycznego kraju. Jaki dzisiaj jest stan polskich możliwości w tym aspekcie? W jakim kierunku możemy i powinniśmy się rozwijać? Prezentowane referaty wskażą potencjalne kierunki działań i będą stanowiły przyczynek do dyskusji.

Zagadnienia przybliżą prelegenci z OGiE PGNiG ORLEN S.A. ., Gas Starage Polska Sp. z o.o., PIG-PIB.

 

SESJA PLENARNA 2: Geozagrożenia towarzyszące górnictwu podziemnemu i odkrywkowemu.

Prowadzący: prof. dr hab. Jacek Matyszkiewicz (AGH)

Sesja ma celu przedstawienie różnych geozagrożeń wynikających z działalności górniczej, a także dyskusję nad  sposobami i możliwościami  zapobiegania im i minimalizowania ich skutków dla środowiska.

Jednym z powszechnych problemów i zagrożeń w zakładach górniczych są stosunki wodne. Kopalnie miedzi KGHM Polska Miedź S.A. od samego początku zmagały się z zagrożeniem wodnym i nauczyły się sobie z nim radzić. Jednak występujące ostatnio zwiększone dopływy wód do wyrobisk z horyzontów wodonośnych, które do tej pory nie stanowiły zagrożenia, nakazują całkowite zrewidowanie tych poglądów. Pojawienie się nowych zagrożeń naturalnych takich jak zagrożenie gazowe czy zagrożenie wyrzutami gazów i skał stawiają nowe wyzwania w zakresie ich rozpoznawania i zwalczania.  Również na obszarze odkrywkowych kopalni węgla brunatnego zlokalizowanych w konińskim zagłębiu węglowym, utrzymanie właściwych stosunków wodnych stanowi duże wyzwanie. Niebagatelnym problemem na tym obszarze jest odbudowa zasobów wodnych. Równie ważkim tematem jest także rozpoznanie oraz inwentaryzacja zapadlisk pokopalnianych.

Zagadnienia przybliżą prelegenci z KGHM Polska Miedź S.A., AGH, ZE PAK S.A., RZGW w Poznaniu, PIG-PIB.

 

SESJA PLENARNA 3: Przyszłość polskiej geologii

Prowadzący: prof. dr hab. Witold Szczuciński (UAM)

Planowana dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli różnych środowisk (przemysł, akademia, nauka) ma na celu przedstawienie opinii i dyskusję na temat największych wyzwań, jakie stoją przed geologią w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu. Jakie kierunki badań są lub mogą być najbardziej obiecujące i jak wpisują się one w naukę światową? Jak powinna wyglądać edukacja geologiczna na różnych etapach? Jakie są zapotrzebowania i naglące pytania ze strony praktyków – przedsiębiorstw geologicznych i górniczych?  Jakie są możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w geologii? Założeniem sesji jest szeroko zakrojona dyskusja, do której, oprócz zaproszonych gości, włącza się wszyscy uczestnicy Kongresu.

PGNiG
Sponsorzy - logo
Scroll to Top