Sesje Plenarne Kongresu

Wtorek 11.06.2024

10.30-12.00 Sesja Plenarna 1: Nowe technologie oparte na bazie danych geologicznych dla wsparcia transformacji energetycznej Krzysztof Szamałek

10.30-10.45 Kierunki działań Głównego Geologa Kraju związane z polityką surowcową i polityką energetyczną Polski
Krzysztof Galos
10.45-11.00 Charakterystyka i zintegrowane (statyczne i dynamiczne) modelowanie złóż gazu ziemnego Kościan-Brońsko
Piotr Wójcik, Marcin Preiss, Jacek Dudek i in.
11.00-11.15 Wykorzystanie wyeksploatowanych złóż węglowodorów do podziemnego magazynowania CO2 na przykładzie złoża gazu ziemnego „Rylowa”
Tomasz Waksmundzki
11.15-11.30 Kawernowe podziemne magazyny gazu w Polsce – teraźniejszość i przyszłość Paweł Wilkosz
11.30-11.45 Przesłanki poszukiwań złóż białego wodoru w Polsce
Krystian Wójcik

Środa 12.06.2024

10.00-11.30 Sesja Plenarna 2: Geozagrożenia towarzyszące górnictwu podziemnemu i odkrywkowemu Jacek Matyszkiewicz

10.00-10.20 Możliwości odbudowy zasobów wodnych w rejonie odkrywek węgla brunatnego Jóźwin IIB i Kazimierz Północ
Bogumił Nowak, Jan Przybyłek, Paweł Szadek i in.
10.20-10.40 Rozpoznanie zagrożenia wodnego ze strony poziomu wodonośnego dolomitu głównego (Ca2) w rejonie eksploatacji rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A.
Emil Dumicz, Maciej Pikuła, Roman Becker
10.40-11.00 Zagrożenia gazowe w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. – uwarunkowania geologiczne
Tomasz Selerowicz, Waldemar Pawlik, Michał Sidełko i in.
11.00-11.20 Metodyka inwentaryzacji zapadlisk w rejonie Trzebini – studium przypadku
Tomasz Wojciechowski

Czwartek 16.06.2024

13.00-14.30 Sesja Plenarna 3: Przyszłość polskiej geologii – debata Witold Szczuciński

PGNiG
Sponsorzy - logo
Scroll to Top