Sedymentologia

Wtorek 11.06.2024
12:30-14:00 Michał Gradziński

12:30 Nowe spojrzenie na schemat litostratygraficzny Karapat zewnętrznych
Anna Wysocka, Anna Filipek, Adam Baranowski i in.

12:45 Proweniencja warstw istebniańskich w świetle badań cyrkonów detrytycznych – jednostka śląska, Karpaty Zewnętrzne
Adam Kozłowski, Mariusz Paszkowski, Anna Gamsley i in.

13:00 Utwory turneju w basenie lubelskim: środowiska sedymentacji, wulkanizm bimodalny, charakterystyka petrograficzna i stratygrafia sekwencji
Maria I. Waksmundzka, Aleksandra Kozłowska, Magdalena Pańczyk

13:15 Zastosowanie szczegółowego profilowania litologiczno-sedymentologicznego w kartowaniu nieciągłości tektonicznych na przykładzie profilu Kamienica, okno tektoniczne Szczawy (jednostka grybowska polskich Karpat zewnętrznych)
Piotr Siwek, Marek Wendorff

13:30 Zintegrowanie spływów o sygnaturze przejściowej z ławicami prądów hybrydowych: Rozszerzony model dla ławic prądów hybrydowych Piotr Łapcik, Jaco H. Baas

13:45 Zapis neoproterozoicznych perturbacji klimatycznych w sukcesjach osadowych Bałtyki
Maciej J. Bojanowski, Barbara Kremer, Beata Marciniak-Maliszewska i in.

Środa 12.06.2024
8.00-9.30 Anna Wysocka

8:00 Kopiec trawertynowy – życie po życiu
Michał Gradziński, Karol Bartoš, Pavel Bella i in.

8:15 Geneza i środowisko sedymentacji lidytów
Barbara Kremer

8:30 Wpływ rozwoju roślinności na na dynamikę akumulacji rumowiska w korycie dużej rzeki nizinnej jako efekt długotrwałej suszy, na przykładzie Wisły poniżej Warszawy
Jarosław Chormański, Grzegorz Wierzbicki, Kacper Pawłowski i in.

8:45 Cechy teksturalne i sortowanie czarnych piasków wulkanicznych w systemie plaża-wydma (Patea Beach, Wyspa Północna, Nowa Zelandia) Joanna Rotnicka, Maciej Dłużewski, Mike Hilton i in.

9:00 Nie przeminęło z wiatrem: holoceńskie osady jezior przybrzeżnych ze Svalbardu podważają koncepcję sztormowej przyszłości Arktyki, ujawniając maksima wiatru zgodne z regionalnymi ochłodzeniami
Zofia Stachowska-Kamińska, Willem G.M. van der Bilt, Matt Strzelecki

9:15 Zjawiska krasowe Półwyspu Peloponezu
Artur Galicki

12:00-13:30
Sedymentologia, Paleontologia i stratygrafia Błażej Berkowski

12:00 Późnokredowe syntektoniczne systemy depozycyjne – sejsmiczne przykłady z północnej Polski
Aleksandra Stachowska, Piotr Krzywiec

12:15 Postęp badań osadów neogeńskich we wschodniej Wielkopolsce w ostatniej dekadzie
Jakub Klęsk, Lilianna Chomiak, Piotr Maciaszek i in.

12:30 Wykształcenie dolnokredowego zbiornika geotermalnego na przykładzie dubletu geotermalnego Koło GT-2-Koło GT-1 (Niż Polski)
Tomasz Woźniak, Stanisław Szczurek, Piotr Długosz i in.

12:45 Ichnologiczny zapis długofalowych zmian środowiskowych i cykli orbitalnych w profilu Mochras, Basen Cardigan w Wielkiej Brytanii
Alfred Uchman, Grzegorz Pieńkowski†, Krzysztof Ninard i in.

13:00 Duża akumulacja szczątków kręgowców z najniższego kajpru (środkowy trias) Miedar na Górnym Śląsku – unikatowy fragment zapisu regresji morza wapienia muszlowego
Adam Rytel, Łukasz Czepiński, Wojciech Pawlak i in.

PGNiG
Sponsorzy - logo
Scroll to Top