Opłaty Kongresowe

Wpisowe obejmuje materiały konferencyjne, obiady i przerwy kawowe w dniach 11-13.06.2024, ice-breaker w dniu 10.06.2024 oraz bilet komunikacji miejskiej.

 Do 15 marca 2024 r.
Wczesna rejestracja
15 marca – 15 maja 2024 r.
Późna rejestracja
Członkowie PTGeol950 zł1150 zł
Doktoranci i Studenci*450/0* zł600 zł
Pełne uczestnictwo1250 zł1450 zł

*autorów 30 najlepiej ocenionych streszczeń referatów lub posterów, wyłonionych przez komisję konkursową, nagradzamy zwolnieniem z opłaty kongresowej

Opłata kongresowa nie zawiera kosztów:

  • uroczystego spotkania towarzyskiego (90) zł
  • wycieczek (należy doliczyć do opłaty wybrane wycieczki)
  • noclegów  (noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie).

Wpłatę za uczestnictwo w IV Polskim Kongresie Geologicznym oraz wycieczkach terenowych prosimy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Geologicznego:
PKO BP 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842
ul. Gronostajowa 3A, 30-387 Kraków
z dopiskiem: 4PKG Imię i Nazwisko uczestnika

Rachunki wystawia organizator:
Polskie Towarzystwo Geologiczne,
ul. Gronostajowa 3A, 30-387 Kraków, NIP: 677-11-03-793
Rachunki przesyłane będą w formie pdf na wskazany adres mail przy rejestracji, około 2 tygodnie po zarejestrowaniu wpłaty na konto PTGeol.
PTGeol nie jest płatnikiem VAT. Inne formy potwierdzenia rejestracji, rachunek proforma lub rachunek z odroczonym terminem płatności (14 dni) należy zgłosić na adres mail sekretariatu kongresu 4pkg@amu.edu.pl

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie organizatorzy zwracają:
100% wniesionej opłaty w przypadku rezygnacji do 15 kwietnia 2024 r.
50% wniesionej opłaty w przypadku rezygnacji do 15 maja 2024 r.

Scroll to Top