Komitet naukowy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Andrzej Muszyński (UAM)
Członkowie:
Prof. dr hab. Tadeusz Peryt (PIG-PIB), Prezes PTG
Prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz (IGiPZ PAN)
Prof. dr hab. Krzysztof Borówka (USz)
Prof. dr hab. Michał Gradziński (UJ)
Prof. dr hab. Janusz Janeczek (UŚ)
Prof. dr hab. Ewa Krogulec (UW)
Prof. dr hab. Inż. Maciej K. Kumor (UTP)
Prof. dr hab. Marek Lewandowski (IG PAN)
Prof. dr hab. Maria Łanczont (UMCS)
Prof. dr hab. Leszek Marks (UW)
Prof. dr hab. Leszek Marynowski (UŚ)
Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz (AGH)
Prof. dr hab. Stanisław Mazur (ING PAN)
Dr hab. Anna Pietranik, prof. UWr (UWr)
Prof. dr hab. Janusz Skoczylas (UAM)
Prof. dr hab. Stanisław Skompski (UW)
Prof. dr hab. Ewa Słaby (ING PAN)
Prof. dr hab. Jarosław Stolarski (IP PAN)
Prof. dr hab. Wojciech Tylmann (UG)
Dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK
Prof. dr hab. Antoni Wójcik (PIG-PIB)
Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz (ING PAN)
PGNiG
Sponsorzy - logo
Scroll to Top