Komitet honorowy

Prof. dr hab. Jerzy Fedorowski
Prof. dr hab. Adam Gasiński
Prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski
Prof. dr hab. Jerzy Lefeld
Prof. dr hab. inż. Jacek Motyka
Prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo
Doc. dr Danuta Poprawa

Prof. dr hab. Andrzej Ślączka
PGNiG
Sponsorzy - logo
Scroll to Top