IV Polski Kongres Geologiczny

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszają do udziału w IV Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 10–14 czerwca 2024 roku w Poznaniu.

Nadrzędnym celem Kongresu jest przegląd aktualnej tematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Tym samym jest to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania i dyskusji wyników najnowszych badań ważnych dla rozwoju polskiej geologii i gospodarki. Zróżnicowane tematycznie sesje referatowe zostaną poprzedzone sesjami plenarnymi. Będą one poświęcone wyzwaniom współczesnej geologii, surowcom strategicznym oraz problemom geozagrożeń towarzyszących górnictwu podziemnemu i odkrywkowemu. Uzupełnieniem sesji będą wycieczki terenowe do miejsc stanowiących największe atrakcje geologiczne Wielkopolski.

Mamy nadzieję, że Kongres stanie się platformą do podsumowania obecnego stanu wiedzy, krystalizacji nowych idei badawczych, a także do zacieśnienia istniejącej oraz nawiązania nowej współpracy między przedstawicielami świata nauki, praktyki i biznesu.

Wszelkie pytania dotyczące Kongresu prosimy kierować na adres:  4pkg@amu.edu.pl
Serdecznie zapraszamy do Poznania!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Joanna Rotnicka-Dłużewska
PGNiG
Sponsorzy - logo
Scroll to Top