Geologia złożowa i górnictwo

Wtorek 11.06.2024
12:30-14:00 Jacek Matyszkiewicz

12:30 Europeizacja prawa geologicznego i górniczego – nowy ład regulacyjny w geologii w krajach członkowskich UE?
Piotr Wojtulek, Sławomir Mazurek

12:45 Bezpieczeństwo surowcowe Polski w świetle globalnych wydarzeń ostatnich lat
Alicja Kot-Niewiadomska, Anna Burkowicz, Hubert Czerw i in.

13:00 Krajowy Program Poszukiwań surowców krytycznych – założenia
Krzysztof Szamałek, Sławomir Mazurek, Marcin Szuflicki

13:15 Występowanie pierwiastków krytycznych w wybranych formacjach metalo- genicznych w Polsce wraz z pilotażową oceną ich perspektyw złożowych Stanisław Mikulski, Andrzej Chmielewski, Tomasz Bieńko i in.

13:30 Surowce krytyczne dla Europy, złoża rud Ti-Fe-V-(±P) Ukrainy
Adam Piestrzyński, Władysław Zygo, Krzysztof Foltyn i in.

13:45 Współpraca między europejskimi i afrykańskimi służbami geologicznymi jako droga do bezpieczeństwa surowcowego krajów UE. Doświadczenia projektu PanAfGeo
Stanisław Wołkowicz, Jonas Satkunas, Maria Joao Batista i in.

15:30-17:00 Tadeusz Peryt

15:30 Zasoby soli kamiennej w Polsce i możliwości ich zagospodarowania
Grzegorz Czapowski, Krzysztof Bukowski

15:45 Perspektywy soli potasowo-magnezowych w Polsce
Marta Hodbod

16:00 Permskie skały zbiornikowe jako składowa systemu naftowego w rejonie Nowego Tomyśla (Polska Zachodnia)
Zbigniew Mikołajewski, Weronika Mikołajewska

16:15 Ocena macierzystości łupków antrakozjowych synklinorium śródsudeckie- go w świetle wyników badań petrologicznych, palinologicznych i geoche- micznych materii organicznej
Grzegorz J. Nowak, Anna Górecka-Nowak, Przemysław Karcz

16:30 Wybrane zagadnienia wykorzystania potencjału magazynowego i termal- nego górotworu oraz zasobów węglowodorów
Adam Wójcicki

16:45 Solanki geotermalne jako potencjalne źródło energii i metali krytycznych – projekt BrineRIS
Magdalena Worsa-Kozak, Krzysztof Chudy, Kamil Gromnicki i in.

17:30-18:30 Adam Piestrzyński

17:30 Administrowanie zasobami złóż kopalin – wyzwania i problemy
Kamil Broda, Mariusz Dyka

17:45 Datowanie Re-Os żył oraz masywnej mineralizacji ze złoża Lubin-Sieroszo- wice: następstwa dla wieku bezwzględnego łupka miedzionośnego Krzysztof Foltyn, Danny Hnatyshin, Maurice Brodbeck i in.

18:00 Kasyteryt z Sudetów Zachodnich – pierwiastki śladowe i datowanie U-Pb
Władysław Zygo, Krzysztof Foltyn, Tonny Bernt Thomsen i in.

18:15 Paleorelief jako element warunkujący rozkład litofacji anhydrytu dolnego (A1d, cechsztyn) w rejonie LGOM
Tomasz Selerowicz, Waldemar Pawlik, Tadeusz M. Peryt

Środa 12.06.2024
8.00-9.30 Stanisław Wołkowicz

8:00 Wykorzystanie wód kopalnianych do renaturalizacji siedlisk przyrodniczych na przykładzie ZG Kujawy
Wojciech Chudzik, Mateusz Czarnomski, Szymon Dolata i in.

8:15 Nowoczesna strategia odmetanowania wykorzystująca technikę podziem- nych wierceń kierunkowych w celu zapobiegania zagrożeniom metano- wym i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (DD-MET)
Tomasz Topór, Grzegorz Leśniak, Renata Cicha-Szotet i in.

8:30 Wpływ zatłaczania CO2 na skałę zbiornikową na przykładzie piaskowców kambryjskich
Mirosław Wojnicki, Renata Cicha-Szot, Tomasz Topór i in.

8:45 Ocena efektywności technologicznej innowacyjnej ekologicznej technolo- gii powłok adhezyjnych
Adam Piestrzyński, Dariusz Foszcz, Andrzej Ciechulski

9:00 Węgiel brunatny a bezpieczeństwo energetyczne Polski
Marek Widera, Sławomir Mazurek, Wojciech Naworyta i in.

9:15 Zrównoważone wykorzystanie terenów poeksploatacyjnych związanych z odkrywkową eksploatacją węgla brunatnego w obszarze wschodniej Wielkopolski
Barbara Rogosz, Jacek Szczepiński, Adam Bajcar

PGNiG
Sponsorzy - logo
Scroll to Top