Streszczenia referatów i posterów

Szanowni Państwo,
Rejestracja abstraktów została zakończona

Informacje wymagane w streszczeniach:

Tytuł:
Imię i Nazwisko1, Imię i Nazwisko2, Imię i Nazwisko3
1 Afiliacja: Instytucja (Zakład/Katedra/Instytut, Wydział, Uczelnia), e-mail
2 Afiliacja: Instytucja (Zakład/Katedra/Instytut, Wydział, Uczelnia), e-mail
3 Afiliacja: Instytucja (Zakład/Katedra/Instytut, Wydział, Uczelnia), e-mail

Streszczenie referatu lub posteru może zawierać maksymalnie 2500 znaków ze spacjami (łącznie z literaturą), nie ma możliwości zamieszczenia rycin i tabel, cytowania literatury prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Literaturę prosimy cytować w tekście w następujący sposób: (i) Według Kowalskiego (2010), Kowalskiego i Nowaka (2010) oraz Nowaka i in. (2013) lub (ii) Udowodniono, że ….. (Kowalski, 2010; Kowalski i Nowak, 2010; Nowak i in., 2013).

Spis literatury (maksymalnie 3 pozycje) prosimy wykonać wg poniższego wzorca:
Kowalski, J., Nowak, P., 2010. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma (wersja pełna), vol., 100-110.
Kowalski, J., Nowak, P., 2010. Tytuł rozdziału w książce/monografii. [w:] Nowakowski R. (red.) Tytuł Książki/Monografii. Wydawnictwo, Miejsce wydania, 100-110.
Kowalski, J., 2010. Tytuł Książki/Monografii. Wydawnictwo, Miejsce, 1-500.

 

PGNiG
Sponsorzy - logo
Scroll to Top