IV Polski Kongres Geologiczny

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański, wielkopolska społeczność geologów we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym bardzo dziękują za uczestnictwo w IV Polskim Kongresie Geologicznym. Dziękujemy za interesujące referaty, postery i niejednokrotnie bardzo ożywione dyskusje.

W Kongresie wzięło udział 378 osób, w tym 145 członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego i 50 studentów i doktorantów. 150 osób reprezentowało 18  uczelni wyższych, 116 instytuty badawcze, a 80 uczestników reprezentowało 28 firm i przedsiębiorstw związanych z geologią. Ponadto przyjechało do nas kilkunastu uczestników z siedmiu instytucji rządowych i samorządowych oraz pięciu instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Wkrótce a stronie zamieścimy galerię ze zdjęciami, natomiast od dzisiaj, w materiałach do pobrania, znajdziecie Państwo zarówno Streszczenia referatów i posterów oraz Przewodnik do wycieczek terenowych.

Nadrzędnym celem Kongresu był przegląd aktualnej tematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Tym samym była to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania i dyskusji wyników najnowszych badań ważnych dla rozwoju polskiej geologii i gospodarki. Zróżnicowane tematycznie sesje referatowe były poprzedzone sesjami plenarnymi. Były one poświęcone wyzwaniom współczesnej geologii, surowcom strategicznym oraz problemom geozagrożeń towarzyszących górnictwu podziemnemu i odkrywkowemu. Uzupełnieniem sesji były wycieczki terenowe do miejsc stanowiących największe atrakcje geologiczne Wielkopolski.

Mamy nadzieję, że Kongres stał się platformą do podsumowania obecnego stanu wiedzy, krystalizacji nowych idei badawczych, a także do zacieśnienia istniejącej oraz nawiązania nowej współpracy między przedstawicielami świata nauki, praktyki i biznesu.

Wszelkie pytania dotyczące Kongresu prosimy kierować na adres:  4pkg@amu.edu.pl

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w IV Polskim Kongresie Geologicznym!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Joanna Rotnicka-Dłużewska

 
PGNiG
Sponsorzy - logo
Scroll to Top